Glasmästeri & Snickeriverkstad

Vi byter fönsterglas, isolerglas, spegelglas och råglas mm.

Vi har specialglas till inredning, glasskjutluckor, trappräcken, glastak och brandskyddsglas.

Montering och försäljning av Norlux fönster, dörrar och skjutpartier.

Tillverkning av nya fönster & fönsterkarmar, fönsterdörrar mm samt reparation & renovering

av äldre fönster & fönsterdörrar i eget snickeri.

Glasbranschfoereningen
Norlux
Nordan